board of directors

BODI YA WAKURUGENZI

Wakurugenzi huchaguliwa kila baada ya miaka miwili, wakurugenzi wa sasa ni:

 
 

Shirika inasaidia kazi katika ukulima na ufundi ya kila namna, maisha mazuri na elimu kwa wahitaji kutumia matendo ndogo na mkopo mdogo.