board of directors

BODI YA WAKURUGENZI

Wakurugenzi huchaguliwa kila baada ya miaka miwili, wakurugenzi wa sasa ni:

Elisa Savio

Mukurugenzi

Cristina Atti

Mukurugenzi msaidizi

Daniele Romei

Muweka hazina
 
 

Shirika inasaidia kazi katika ukulima na ufundi ya kila namna, maisha mazuri na elimu kwa wahitaji kutumia matendo ndogo na mkopo mdogo.